Wordt de nieuwsbrief niet goed getoond?

Bekijk deze in uw browser

Afbeelding

Beste netwerkpartner, 

Hierbij ontvangt u onze vierde nieuwsbrief over inburgering. Via deze nieuwsbrief willen we u meenemen in de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. U ontvangt deze update eens per twee à drie maanden. Heeft u een tip of onderwerp voor de volgende editie? Stuur een mail naar teaminburgering@rsdkrh.nl


 

Met PIP op zak klaar voor de taalles

Meezar Alali ondertekende vorige maand zijn persoonlijke Plan Inburgering en Participatie, ofwel PIP. Daarmee is hij de eerste in de regio Kromme Rijn Heuvelrug die gaat inburgeren in het nieuwe stelsel. De ondertekening was een feestelijk moment op het kantoor van de Regionale Sociale Dienst (RSD). Meezar sloot hiermee het eerste deel van het inburgeringsproces – de ‘brede intake’ – af. Inmiddels is hij begonnen met zijn taallessen bij Sagènn.

 

“Mijn vrouw Sanaa en onze twee kinderen, Mohammed van 10 jaar en Jana van 6 jaar, wonen sinds oktober 2020 in Nederland”, vertelt Meezar. “Vanuit Syrië zijn ze hierheen gegaan. Nu sluit ik me bij mijn gezin aan. Mijn vrouw en ik volgen allebei taallessen bij Sagènn. Zij heeft die taalschool eerder zelf gekozen in 2020, ik ben er voorgesteld door de gemeente. Het is fijn dat we nu samen meer kunnen leren over Nederland, het leven hier en de taal. Mijn kinderen gaan ook naar school en leren daar veel.”


In het PIP van Meezar staat dat hij de B1-route gaat volgen; een route voor nieuwkomers met een ‘hoge leerbaarheid’. “Het PIP is het sluitstuk van de brede intake”, legt Geeske Hoogendam uit. Als regisseur inburgering bij de RSD begeleidt ze Meezar tijdens zijn inburgeringstraject. 

 

Meezar heeft zijn PIP ondertekend.

 

Geeske: “De brede intake is een serie gesprekken over onder andere opleiding, achtergrond en de gezinssituatie. Vervolgens nemen we een leerbaarheidstoets af, een soort diagnosetest om te bepalen op welk niveau iemand de Nederlandse taal kan leren. De B1-route is vooral bedoeld voor mensen die de taal waarschijnlijk goed kunnen leren.”

 

Lees verder ...

 

Praatplaat Inburgering

Nu beschikbaar in 7 talen: praatplaat inburgering

Goed inburgeren in Nederland, daar komt heel wat bij kijken. In de vorige nieuwsbrief deelden we de nieuwe praatplaat. Daarin leggen we het hele inburgerinstraject voor asielmigranten uit in negen stappen en begrijpelijke taal. Inclusief uitleg van moeilijke begrippen, zoals Brede Intake en financieel ontzorgen. 


Inmiddels is de praatplaat beschikbaar in zeven talen: Arabisch, Dari, Engels, Farsi, Nederlands, Tigrinya en Turks. 

 

De plaat is een hulpmiddel bij het gesprek over inburgering én laat inburgeraars zien wat ze nog gaan tegenkomen in het traject. Ook stellen we de belangrijkste partijen voor die contact hebben met de inburgeraar: het COA, de RSD, Vluchtelingenwerk, DUO en taalschool Sagènn.

 

Download de praatplaat 

De plaat is voor iedereen te downloaden als pdf. Download nu ook de vertaalde versies van de praatplaat via onze website. U vindt de praatplaat onder de kop 'Welke route volgt de inburgeraar'.

 

 

Even voorstellen: klantregisseur Rachida

Als klantregisseur bij de Regionale Sociale Dienst begeleidt Rachida Bennamar jonge statushouders van 18 tot en met 27 jaar bij hun inburgering, zowel onder de oude als nieuwe wet. Ook begeleidt ze gezinsmigranten die inburgeren onder de nieuwe wet. Haar doel: zoveel mogelijk jongeren helpen door te stromen naar een mbo- of hbo-opleiding. Met de Brede Intake en de leerbaarheidstoets als hulpmiddelen stelt ze samen met iedere jongere een inburgeringsplan (PIP) op maat op.


Hoe ziet je werk eruit als klantregisseur?

“Tijdens de Brede Intake leer ik de jonge inburgeraars in de regio kennen. We hebben het dan over hun mogelijkheden, hun wensen voor de toekomst en hun huidige situatie. Denk aan het onderwijs dat ze in hun land van herkomst hebben gevolgd, arbeidskansen, motivatie, interesses, taalvaardigheid, gezondheid en gezinssituatie.

 

Met inburgeraars die onder de oude wet vallen maak ik concrete afspraken, die we vastleggen in een plan van aanpak. Bij de nieuwe wet wordt de brede intake afgerond met de leerbaarheidstoets. Deze toets helpt om een leerroute te kiezen die bij de inburgeraar past. Daarna schrijf ik op basis van alle informatie een Plan Inburgering en Participatie voor de jongeren. Natuurlijk overleg ik hiervoor ook met collega’s en ketenpartners.”


Welke mogelijkheden zijn er voor jonge inburgeraars in Nederland?

“De jongeren die ik begeleid, moeten maatschappelijk en sociaal redzaam worden in een onbekend land. Het volgen van een opleiding is daarvoor cruciaal. 

Klantregisseur Rachida

 

Daarom stuur ik er bij alle jongeren op aan dat ze startkwalificaties behalen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Daar gaat voorbereidend onderwijs aan vooraf. Natuurlijk vanwege de nieuwe taal die ze moeten leren, maar ook verschilt het onderwijs dat ze in hun land van herkomst hebben gevolgd sterk. Daarom kiezen we samen een geschikte cursus of taalschakeltraject. Met als doel dat de jongeren na hun inburgeringsperiode – of zelfs al eerder – kunnen doorstromen naar een mbo- of hbo-opleiding. Zo’n traject gericht op het doorstromen naar een opleiding noemen we een onderwijsroute.”

 

Lees verder ... 

 

Informatieavond raadsleden RSD

In mei organiseerde de RSD een informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden, uit Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Zij waren welkom bij ons op kantoor voor een kennismaking, informatieve sessies over deeltaken en ontmoeting tijdens een netwerkborrel. Samen nadenken over hoe we onze inwoners verder helpen, dat smaakt naar meer.

 

“Toen ik een jaar geleden bij de RSD ben gestart, kon ik niet bedenken dat het domein van ons werk dagelijks in het nieuws zou zijn. Van de Participatiewet tot de Tijdelijke Ondersteuning aan Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en de nieuwe inburgeringswet. Daar zijn inmiddels alweer nieuwe onderwerpen en taken bijgekomen, zoals de energietoeslag en het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraine”, opende directeur Bernice de Ruiter de avond.

 

Informatieavond raadsleden 1

 

Die ontdekking van het belang en de veelzijdigheid van het werk van de RSD maakten veel raadsleden tijdens de informatiebijeenkomst ook zelf mee. Veertig vooral nieuwe raadsleden en andere geïnteresseerden waren aanwezig. De verschillende gebieden waarop de RSD werkt, kwamen in zes inhoudelijke sessies aan bod. 


Lees meer over de sessies en download de presentaties. 

 

 
 
 


Regionale Sociale Dienst
Kromme Rijn Heuvelrug
Postbus 13
3700 AA Zeist

Bezoekadres
Het Rond 6e
3701 HS Zeist
www.rsdkrh.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief

Wijzig uw profiel

transparent