U ontvangt deze nieuwsbrief van het Mantelzorgplatform Meppel, omdat u zich hiervoor heeft ingeschreven.

Wordt de nieuwsbrief niet goed getoond?
Bekijk het in je browser.

 

nieuwsbrief             jaargang 3 | nummer 8 | oktober 2017

 
MANTELZORG
JONGE MANTELZORG
RESPIJTZORG
 

Agenda

6 - 10 november 2017
Hele week

Week v.d. Mantelzorg

Diverse locaties15 november 2017
20.00 - 21.30 uur

Alzheimercafé

CCM De Plataan

Vledderstraat 3, Meppel

 

Stemming- en gedragsverandering14 december 2017
14.00 - 16.00 uur

Parkinsoncafé

Hof van Holland, Hoofdstraat 2, Oldemarkt

 

Terugblik op het jaar

 

 


Pitch en Putt - activiteit

Op 22 september ging een grote groep enthousiaste mantelzorgers op weg naar Koekange voor een spelletje Pitch en Putt. Na koffie met wat lekkers buiten, eerst nog niet in het zonnetje maar dat kwam later helemaal goed, werden er groepen gevormd. De scores werden per groep geteld, maar dat werd pas na de groepsindeling bekend.Iedereen genoot van het spelletje, de zon en de gezelligheid. De ene kon wat beter pitchen, de ander wat beter putten, maar iedereen deed zijn best en had plezier. Na afloop dronken we een borrel op het terras en volgde de prijsuitreiking. De vier heren die u hier op de foto ziet waren de trotse winnaars en ontvingen een mooie medaille.

 

Oproep deelname onderzoek

Mantelzorg in de laatste levensfase.


Zorgt u voor een ongeneeslijk zieke naaste in de laatste levensfase, of heeft u dit gedaan? Dan hoort Mezzo graag van u wat u nodig heeft. Zorg voor een ernstig zieke naaste kan namelijk erg intensief zijn. Het is dan belangrijk dat mantelzorgers tijdige en passende ondersteuning kunnen krijgen als zij dit wensen. Wilt u graag uw ervaringen delen? Meld u dan aan voor een vraaggesprek. 


Aanmelden

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan een vraaggesprek? Mail dan naar Femmy Bijnsdorp (f.bijnsdorp@vumc.nl).


Klik hier voor meer informatie.


 

Regeerakkoord: Meer aandacht voor mantelzorg

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd. De expliciete aandacht voor mantelzorg valt daarin op. Niet alleen in woorden maar ook investeringen die mantelzorg beter mogelijk moeten maken. De Coalitiepartijen kiezen niet voor nieuwe hervormingen, maar willen een aantal problemen aanpakken. In het regeerakkoord is te lezen: 

 

Extra investeringen:

  • Er komt 180 miljoen deze kabinetsperiode beschikbaar voor het manifest 'Waardig ouder worden'. Hierin zit onder andere 35 miljoen voor respijtzorg en dagopvang. Deze middelen zijn bedoeld om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen en de mantelzorger te ontlasten.
  • Een extra investering van 55 miljoen voor vier jaar voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Mezzo zal erop toezien dat hiermee ook de mantelzorger op weg wordt geholpen in het zorglandschap

 

Eigen bijdrage

  • De Wmo eigen bijdrage wordt vanaf 2019 gemaximeerd tot 17,50 per vier weken en zal in de vorm van een abonnement worden ingezet. Dit verlaagt niet alleen de financiële druk op mantelzorgers, maar zorgt naar verwachting ook voor een verlaging van de regeldruk. Onduidelijk is of de maatregel geldt voor alle Wmo-voorzieningen.
  • Vanaf 2018 treedt er ook een verlaging op voor de eigen bijdrage in de WLZ. 
  • De huidige anti-cumulatie regeling blijft hierbij intact: als een huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor Wlz-zorg, dan betaalt het geen eigen bijdrage voor een Wmo-maatwerkvoorziening.

 

Overig

  • Het pgb blijft in alle zorgwetten verankerd 
  • Er wordt ingezet op minder bureaucratie en minder regels. Om hiertoe te komen worden ook met mantelzorgers gehoord. 
  • In de ouderenzorg wordt 2 miljard euro geïnvesteerd, met name in de verpleeghuiszorg. Investeringen komen er in meer personeel, betere kwaliteit van zorg en verminderen van administratieve druk. 
  • Er wordt ingezet op het vergroten van het gebruik van e-health toepassingen.
  • Tot slot worden maatwerkzorg voor meervoudig gehandicapte kinderen en integrale zorg voor GGZ-cliënten genoemd.

 

Meer informatie: regeerakkoord - Vertrouwen in de toekomst


Mantelzorgplatform Meppel

Weerdstraat 78

7941 XH Meppel


Tel: 085 - 273 14 44

mantelzorgplatformmeppel@welzijnmw.nl

www.mantelzorgplatformmeppel.nl

Klik op de afmeldlink als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen.

 

Afmelden

transparent