Wordt de nieuwsbrief niet goed getoond?

Bekijk deze in uw browser

Afbeelding

Beste netwerkpartner, 

Hierbij ontvangt u onze vijfde nieuwsbrief over inburgering. Via deze nieuwsbrief willen we u meenemen in de uitvoering van de Wet Inburgering. U ontvangt deze update eens per twee à drie maanden. Heeft u een tip of onderwerp voor de volgende editie? Stuur een mail naar teaminburgering@rsdkrh.nl


 

Banenmarkt Anderstaligen succesvol verlopen

In oktober organiseerde Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht de ‘Banenmarkt Anderstaligen’ in Zeist. Deze middag werd speciaal georganiseerd voor alle anderstaligen uit de regio Midden-Utrecht. 

 

Ruim 200 anderstalige werkzoekenden kwamen op het evenement af. Er waren veel verschillende bedrijven aanwezig, allemaal op zoek naar personeel. De diversiteit van de organisaties was groot. Onder meer werkgevers als Jumbo, Figi, McDonald’s en Hornbach waren aanwezig.

 

Hulp van tolken
Tolken hielpen werkgevers en werkzoekenden met het leggen van contact met elkaar. Er werd gesproken in verschillende talen, waaronder het Farsi, Dari, Arabisch en Oekraïens. “Door de ondersteuning van de tolken werd het voor anderstaligen laagdrempeliger om werkgevers te benaderen”, zegt Patrick van den Berg, projectleider werkgeversdienstverlening bij het Werkgeversservicepunt (WSP) van de RSD. “Op deze manier is het voor hen een stuk minder spannend om te solliciteren.”

 

De aanwezige werkgevers merkten dat de anderstalige werkzoekenden zeer gemotiveerd waren om aan het werk te gaan. 

 Meezar heeft zijn PIP ondertekend.


“Het is een kansrijke groep”, legt Patrick uit. “Immigranten zijn vaak jong, fysiek fit en hebben minder eisen. Ze willen dolgraag aan de slag. Tel daar een krappe arbeidsmarkt bij op. Voor zowel werkgevers als werkzoekenden is dit een succesformule.” En dat blijkt ook uit de resultaten: “Inmiddels zijn er al vijf sollicitanten aangenomen”, vertelt Patrick. Door dit succes is er besloten dat er volgend jaar weer een banenmarkt voor anderstaligen komt. “Misschien zelfs wel vaker dan één keer. Er is in elk geval genoeg animo”, geeft Patrick aan.

Meer weten?
Het Werkgeversservicepunt (onderdeel van de RSD) organiseert regelmatig evenementen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Patrick van den Berg van het Werkgeversservicepunt (WSP). Dat kan door te bellen naar 06 – 30 72 94 95 of stuur een e-mail naar p.vandenberg@rsdkrh.nl.  

 

Praatplaat Inburgering

Nu beschikbaar: flyer over financieel ontzorgen

Geldzaken goed regelen is erg belangrijk en voorkomt veel problemen. Maar het regelen van geldzaken gaat in ieder land anders. Veel inburgeraars hebben tijd nodig om het Nederlandse systeem te leren kennen. Tijdens de eerste maanden van hun inburgering biedt de Regionale Sociale Dienst (RSD) daarom ondersteuning bij het regelen van geldzaken. We noemen dit financieel ontzorgen.


Tijdens het eerste halfjaar van de inburgering komt er veel op nieuwkomers af. De RSD betaalt in die periode hun belangrijkste kosten uit hun bijstandsuitkering. Dit financieel ontzorgen is een ingewikkeld onderwerp, dat we duidelijk willen uitleggen aan inburgeraars. Daarom is er nu een flyer over financieel ontzorgen beschikbaar op onze website.

Beschikbaar in 7 talen

De flyer financieel ontzorgen is vertaald in zeven talen: Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi, Dari, Tigrinya en Turks. Doe er uw voordeel mee!

 

Vragen beantwoord

In de flyer beantwoorden we veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld: wat is een bijstandsuitkering? Waarom gaat de RSD financieel ontzorgen? Hoelang duurt het en wat betekent het als je zelf ook geld verdient? Ook besteden we aandacht aan de toestemming die de inburgeraar moet geven voor financieel ontzorgen.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over de flyer? Laat het ons weten via teaminburgering@rsdkrh.nl.  

Praatplaat Inburgering

Nu beschikbaar in Nederlands en Engels: 
praatplaat gezinsmigranten

Onze praatplaat voor gezinsmigranten maakt alle stappen van inburgeren in Nederland in één oogopslag duidelijk. Op de website van de Regionale Sociale Dienst (RSD) is de plaat te downloaden in het Nederlands en in het Engels. Handig om erbij te houden tijdens een gesprek met inburgeraars, én voor henzelf om te zien waar ze staan in het proces.


Gezinsmigranten zijn mensen van buiten de Europese Unie die in Nederland komen wonen bij hun echtgenoot of echtgenote. Zij volgen hier een inburgeringstraject.

 

Inburgeringsproces goed in beeld

In 7 stappen komen de belangrijkste activiteiten uit het inburgeringsproces voor gezinsmigranten aan bod op de praatplaat. Van de Brede Intake en het Plan Inburgering en Participatie tot het kiezen van een taalschool en de leerroute. Achter op de plaat lichten we iedere stap toe in begrijpelijke taal. We leggen ook moeilijke begrippen uit, zoals de leerbaarheidstoets en het participatieverklaringstraject. Verder stellen we de belangrijkste partijen voor die contact hebben met de inburgeraar: de RSD en DUO.


Hulpmiddel tijdens gesprek

De plaat is voor iedereen te downloaden als pdf. Hiermee willen we ook onze partners een middel geven om het gesprek over het inburgeringstraject visueel te ondersteunen. Heeft u vragen of opmerkingen over de praatplaat? Laat het ons weten via teaminburgering@rsdkrh.nl

 

 
 
 
 
 


Regionale Sociale Dienst
Kromme Rijn Heuvelrug
Postbus 13
3700 AA Zeist

Bezoekadres
Het Rond 6e
3701 HS Zeist
www.rsdkrh.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief

Wijzig uw profiel

transparent