Wordt de nieuwsbrief niet goed getoond?

Bekijk deze in uw browser

Afbeelding
 

Beste netwerkpartners, 

Hierbij ontvangt u onze tweede nieuwsbrief over de nieuwe Wet Inburgering. Via deze nieuwsbrief willen we ons netwerk meenemen in de uitvoering van de wet. U ontvangt deze update eens per twee maanden. Heeft u een tip of onderwerp voor de volgende editie? Stuur een mail naar teamnieuweinwoners@rsdkrh.nl


 

Perspectief voor de lange termijn

Wat maakt het nieuwe inburgeringsstelsel nou écht anders dan het oude? Daarover hebben de schrijvers van een nieuw beleidskader nagedacht. Want de nieuwe Wet Inburgering laat veel ruimte voor een eigen invulling. Sander Jansen, wethouder in Zeist en voorzitter van het algemeen bestuur, en Rob Steenland, beleidsmedewerker, lichten de belangrijkste keuzes toe. Eén ding stellen ze voorop: de mens moet centraal staan.

 

“Een beleidskader geeft richting aan je beleid”, legt wethouder Sander Jansen uit. “Als gemeenten in de Kromme Rijn Heuvelrug willen we nieuwe inwoners een goede start bieden, waarbij we veel breder kijken dan alleen de wettelijke verplichting tot inburgering. Het gaat om hun perspectief voor de lange termijn.”

 

Duurzaam inburgeren

“We organiseren het inburgeringsproces vanuit het perspectief van de nieuwkomer. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van het nieuwe beleidskader”, vertelt Rob. “We noemen dat duurzaam inburgeren: we besteden aandacht aan iemands toekomst op de lange termijn. Het korte termijnperspectief is meestal dat iemand financieel zelfredzaam wordt, de taal leert en zo snel mogelijk een baan vindt. Maar voor de individuele inburgeraar is dat niet genoeg om zich in Nederland thuis te voelen. Daarvoor is ook een sociaal

 

netwerk nodig en de mogelijkheid om iets te doen waar je blij van wordt.”

 

Belang van het netwerk

“We willen daarom maatwerk bieden in de vorm van passende werkplekken. Daar hebben we ons netwerk hard voor nodig. Werkgevers die plek bieden aan een heel diverse doelgroep. Want inburgeraars hebben allerlei verschillende achtergronden, van hoog- tot laagopgeleid en thuis in allerlei vakgebieden.”

 

Samen zorgen voor een passend aanbod

“Onze taak als RSD, Vluchtelingenwerk, onderwijsinstellingen en de rest van het netwerk is om deze mensen aan te spreken op hun motivatie, niet op hun verplichtingen”, vindt Sander.

 

“Natuurlijk zijn die verplichtingen er vanuit de wet, maar alleen met een passende invulling van de inburgering kunnen nieuwkomers succesvol starten in Nederland. Dat vraagt van alle betrokken organisaties dat we de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen. Dat we niet alleen onze eigen letterlijke taak uitvoeren, maar ook bij elkaar aankloppen als we mogelijkheden zien. Als wij goed samenwerken, dan kunnen we gezamenlijk deze nieuwe inwoners faciliteren om zich thuis te voelen in Nederland en een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving.”


Benieuwd naar het nieuwe beleidskader? U kunt het hier lezen.

 

Foto Sahar en Lima

Kennismaken met Nederland in je eigen taal

Lima (50) en Sahar (30) weten hoe het is om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Samen runnen moeder en dochter I&P Trainingen, een bedrijf dat onder andere het Participatieverklaringstraject (PVT) verzorgt. Tijdens de training maken de deelnemers in hun eigen taal kennis met de basis van de Nederlandse samenleving. Na afronding tekent de inburgeraar een zogenoemde ‘Participatieverklaring’.

 

Sahar is als coördinator verantwoordelijk voor de organisatie, planning en administratie van de trainingen. Lima richt zich volledig op het lesgeven. Sinds 2016 geeft ze trainingen aan vluchtelingen en gezinsmigranten die in Nederland inburgeren, in het Arabisch. Zo ook de PVT-training in opdracht van de RSD.

 

Lees verder...

 

Wat ik in Eritrea zocht, vind ik in Nederland 

Hoe is het om je land te verlaten en een nieuw leven op te bouwen in Nederland? We vragen het aan Roza, die in 2015 vanuit Eritrea naar Nederland kwam. Haar inburgering heeft ze een paar jaar geleden afgerond. Hoe kijkt ze daarop terug?

 

“Opnieuw beginnen in een nieuw land vond ik erg moeilijk. Je mist het bekende uit je eigen land, want alles is hier anders: de omgang met mensen, het landschap, de regels en natuurlijk de taal. Ik moest gaan inburgeren en dat vond ik spannend: wat staat me te wachten? Het was voor mij een periode met veel zorgen.”

 

“Ik ben blij dat ik in Nederland ben. Want wat ik in mijn thuisland zocht en niet kon vinden, heb ik hier wel gevonden: vrijheid en veiligheid. Ik hoef hier niet bang te zijn. En ik kan me steeds beter redden, ook met de taal. Want dat heb ik wel gemerkt: om je thuis te voelen is de taal het belangrijkst. Als ik me dat eerder had gerealiseerd, had ik al in het azc veel meer geoefend. Als je de Nederlandse taal niet kent is het leven gewoon moeilijker. Je begrijpt minder goed wat er gebeurt om je heen, en je kunt ook jezelf niet goed uitdrukken om aan te geven wat je wilt. De taallessen vond ik moeilijk, zeker in het begin. Maar het is absoluut de moeite waard om door te zetten.”

Foto Roza

 

“De Eritrese cultuur hoef ik niet helemaal te missen. Tegelijk met mij kwamen er namelijk meer Eritreeërs naar deze regio, met wie ik ook de inburgering samen heb doorlopen. Het is leuk om hen te kennen. De sociale omgang in Nederland is anders dan in Eritrea, wat minder spontaan en open. Maar ik spreek ook graag met Nederlanders. Een belangrijke tip voor nieuwkomers: maak contact met mensen en ga Nederlands spreken in je vrije tijd! Ook werk is een goede manier om contacten te leggen en bezig te zijn met de taal.”

 

Brieven duidelijker maken

Roza helpt de RSD bij het verbeteren van brieven voor nieuwkomers. “Brieven zijn vaak moeilijk om te lezen voor inburgeraars”, vertelt ze. “De RSD heeft mij gevraagd om een brief te testen: welke woorden zijn te moeilijk, is de taal begrijpelijk genoeg? Ik ben blij dat ik hierbij kan helpen!”

 

Even voorstellen: Team Inburgering

Al sinds 2018 begeleidt de RSD nieuwkomers in de regio naar passende werk- of participatieplaatsen. Deze ervaring komt het Team Inburgering goed van pas bij de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Coördinator Esther van Oorschot stelt het team voor en blikt vooruit. 

 

Hoe ziet het Team Inburgering eruit?

“Onze klantregisseurs hebben direct contact met nieuwkomers binnen de regio 


Foto Esther

en begeleiden hen. Is er intensievere begeleiding nodig op het gebied van werk, dan schakelen we onze werkcoach in. Verder is er een zorgcoach die begeleiding biedt bij diverse problemen. Denk aan zorgen om kinderen, psychische of lichamelijke klachten of culturele belemmeringen bij participatie, zoals traditionele man-vrouwverhoudingen. We hebben ook een jobhunter. Voor mensen die klaar zijn voor de arbeidsmarkt kan zij bemiddelen richting werkgevers. Team Inburgering wordt ondersteund door een teamassistent. Zij draagt zorg voor aanmeldprocessen, administratieve zaken en contacten met instanties. Ze is ook de contactpersoon voor de PVT-training.”

  

Hoe willen jullie de samenwerking vormgeven met partners? 

“De nieuwe wet vraagt om intensievere samenwerking met veel verschillende externe partijen. Werkgevers, ketenpartners, vluchtelingenwerk-organisaties, en dan vanuit vijf gemeenten. In het komende jaar hoop ik dat we structuur en vastigheid vinden in deze samenwerkingen. Bijvoorbeeld met een driemaandelijks multidisciplinair overleg. In het nieuwe inburgeringsstelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau en wordt meer nadruk gelegd op het combineren van taallessen met 

 

Lees verder...

 
 


Regionale Sociale Dienst
Kromme Rijn Heuvelrug
Postbus 13
3700 AA Zeist

Bezoekadres
Het Rond 6e
3701 HS Zeist
www.rsdkrh.nl

Afmelden voor deze nieuwsbrief

Wijzig uw profiel

transparent